S E C T I O N S

-  1: Wat is er mis?
-  2: Gemeengoed
-  3: Methodiek
-  4: Technologie
-  5: Maak de media
-  6: Extra
-  7: Links

A R T I C L E S

-  Hoe draaien als medium? Hoe je organiseren?
-  Hoe media veranderen?
-  Hoe media analyseren?
-  Hoe media gebruiken?
-  Hoe media maken?

 

Redactie Alternatief

 

gepubliceerd: 20.05.2004 // laatste update: 23.05.2004

De meeste alternatieve media werken met een gelijkaardig klassiek organogram:

-  een redactie,
-  met een hoofdredacteur,
-  en redactiediensten,
-  die een redactielokaal met apparatuur en faciliteiten delen.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd: grote redacties kunnen grondiger werk leveren:

-  ze kunnen redacteurs vrijstellen om langere tijd door te werken op moeilijke dossiers,
-  terwijl anderen de verslaggeving van de actualiteit blijven verzorgen,
-  of de levensnoodzakelijke band met de lezers en bezoekers verzorgen, zoals de brievenrubriek van een krant of een tijdschrift.

De regelmaat waarmee het nieuws verschijnt of ververst wordt,

-  bepaalt hoe dikwijls zo’n redactie vergadert en brainstormt over wat ze opvolgt, uitzoekt en publiceert;
-  heel vaak leveren ook gewone gesprekken tussendoor (bijvoorbeeld aan de kof- fiezetmachine) ideeën op.

Het Indymedia-model gebruikt een losse, gedecentraliseerde structuur:

-  het gros van de medewerkers publiceert van thuis uit, van op het werk, op school of vanuit het cybercafé;
-  een collectief beheert de website en bespreekt en plant de collectieve nieuwsgaring;
-  dat collectief houdt regelmatig open algemene vergaderingen;
-  een vaste kern van vrijwilligers bewaakt de inhoud van de website en schrapt indien nodig artikels of commentaren van racistische, xenofobe, seksistische aard; ook persoonlijke aanvallen worden van de site verwijderd.

Indymedia volgt een Open Publish-politiek die toelaat dat iedereen bijdragen kan publiceren. Dat levert een uniek panorama van opvattingen en ervaringen op, uit het binnenste van de antiglobalistische beweging.

Nogmaals, ook dit losse model kan niet zonder een vaste kern die:

-  voortdurend over praktische en inhoudelijke kwesties overlegt (via chatboxen en e-mail);
-  erover waakt dat de bijdragen beantwoorden aan het Indymedia-manifest;
-  bijdragen over één onderwerp bundelt in dossiers. De onderwerpen zijn divers: van sociale strijd, pacifisme en antiracisme tot acties voor vrije software. Deze kerngroep verzet massa’s werk. Zonder de kerngroep geen Indymedia.

Bewegingsmedia zitten, qua organisatie, tussen het klassieke model en het collectief- model: een kerngroep produceert informatie ten dienste van een beweging of organisatie, die al naargelang de afspraken, zeggenschap heeft over de inhoud.

LEES VERDER: Redactie Mainstream // Redactie Alternatief // Training // Dockers // Teaching change // Informele training // Workshops // Sessies // Andere modules // Trainers // Correspondenten // Archiveren // Community //

links DeWereldMorgen.be | GetBasic
supporters éditions epo uitgeverij | fonds pascal decroos
contact han | raf | bruno
website based on a design by red kitten

Creative Commons License