S E C T I O N S

-  1: Wat is er mis?
-  2: Gemeengoed
-  3: Methodiek
-  4: Technologie
-  5: Maak de media
-  6: Extra
-  7: Links

A R T I C L E S

-  Propaganda-machine
-  Filter 1: Eigendom
-  Gigantjes
-  Filter 2: Advertenties
-  Filter 3: Sourcing the media
-  Hearts and minds
-  Filter 4: FLAK
-  Filter 5: Anti-communisme
-  Factor 6: Ten oorlog

 
 

Public Relations voor privé-belangen

 

gepubliceerd: 27.05.2004 // laatste update: 27.09.2004

 

In de particuliere sector heeft alleen de bedrijfswereld de middelen om op even grote (of grotere) schaal informatie te maken. Alle schakels zijn er en die hebben goed gestructureerde studiediensten en pr-afdelingen. Dat gaat van werkgeversfederaties in de verschillende economische sectoren, over de Kamers van Handel en Nijverheid en grote concerns tot de ontelbare businessclubs. Komt er een nieuw automodel op de markt, dan organiseert de fabrikant een perstrip, liefst naar een exotische bestemming. Daar mag de gespecialiseerde pers dan een proefrit maken en krijgt ze alle technische gegevens en foto’s kant-en-klaar in een perskit overhandigd, zodat die met wat knip- en plakwerk kunnen opgenomen worden in kranten of tijdschriften. Bewaar als journalist in zulke omstandigheden maar eens de nodige afstand ten opzichte van de automobiel in kwestie.

Bedrijven besteden gigantische bedragen aan communicatie. In 2001 besteedden General Motors, Procter & Gamble, Ford, Pepsi en Pfizer 12,6 miljard dollar aan publiciteit. Noteer dat het regeringsbudget van Nigeria in 2003 minder dan de helft bedroeg: 6 miljard dollar. Nigeria is Afrika’s meest bevolkte land met 124 miljoen mensen en de tweede grootste economie. De totale uitgaven aan communicatie van deze vijf grootste adverteerders in de VS liggen waarschijnlijk meer dan drie keer zo hoog.

Een studie van juni 1999 van de Fortune500- bedrijven wees uit dat de 102 grootste bedrijven gemiddeld 29% van hun communicatiebudgetten uitgaven aan ’corporate issues and advertisement’. Een vijfde van het budget voor Public Relations was bestemd voor ’media relations’.

Tabak is een kras voorbeeld. Het is algemeen bekend dat bijna al het onderzoek naar tabakspreventie wordt betaald door de tabaksindustrie. Doel is: alle negatieve rapporten over nicotine tegenhouden. Met de transportsector gaat het ook zo. Haast geen enkele studie is niét betaald door de auto-industrie.

LEES VERDER: Officiële bronnen // Ingebed // Stoelendans // A job is a job // Joepi, den Eric! // Cross-over // Mediapolitici // Public Relations voor privé-belangen // Officiële deskundigen //

links DeWereldMorgen.be | GetBasic
supporters éditions epo uitgeverij | fonds pascal decroos
contact han | raf | bruno
website based on a design by red kitten

Creative Commons License